Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on Apteekkariliiton jäsenapteekkien tarjoama palvelu, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin. Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Erityisen hyödyllinen palvelu on niille, joilla on useita lääkkeitä jatkuvassa käytössä.

Annosjakelupalkkiosta Kelan korvaus

Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien lisäksi kokonaislääkityksen tarkistus sekä reseptien hallinnointi. Palkkio tuli vuonna 2006 osittain Kelan korvaamaksi 75 vuotta täyttäneille, jos lääkäri arvioi heille olevan hyötyä annosjakelusta. Korvauksen edellytyksenä on, että asiakas käyttää vähintään kuutta korvattavaa lääkettä ja palveluun kuuluu kokonaislääkityksen tarkistus. 

Koneellisen annosjakelun etuja

 • Kokonaislääkityksen tarkistus lisää potilasturvallisuutta ja usein keventää lääkitystä. 
 • Konejakelu on hygieenisempää, tehokkaampaa ja virheettömämpää kuin lääkkeiden jakelu käsin dosettiin. 
 • Asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä, eikä koko pakkauksesta. 
 • Pienintä pakkauskokoa pienemmätkin lääkeostot ovat mahdollisia (esim. uuden lääkkeen kokeilu). 
 • Kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä. 
 • Lääkkeet jaellaan sen kokoisesta pakkauksesta, jossa tabletin tai kapselin yksikköhinta on halvin. 
 • Asiakas saa apteekista selkeän ja ajantasaisen tulosteen koko lääkityksestään. 
 • Annospusseja on helppo ottaa tarvittaessa mukaan. 
 • Monimutkaiset erikoisannostelut ovat mahdollisia. 
 • Lääkitystä on helppo muuttaa 2 viikon välein. 
 • Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, kun lääkkeet on jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista.

Ota yhteyttä

Haminan Keskus-Apteekki
Satamakatu 9
49400 Hamina