Linkit

Lääkeopas

Lääkeoppaasta löytyy tietoa kaikista Suomessa myytävistä apteekkilääkkeistä.

Tohtori.fi

Tohtori Fi on Suomen laajin ja suosituin terveysalan internet tietopalvelu. Sivusto tarjoaa luotettavaa tietoa terveydestä.

Lääketieteen sanasto

Laaja sanasto lääketieteen termien tulkitsemiseen

Kanta

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voit katsella omia potilastietojasi ja tulostaa niistä yhteenvedon. Näet palvelusta sinulle kirjoitetut sähköiset reseptit sekä hoitotiedot.

KELA

Kansaneläkelaitoksen sivuilta saa tietoa mm. sairausvakuutusjärjestelmästä sekä muista sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

Myrkytystietokeskus

Päivystys 24h, puh. 09-471977 (suora), tai 09-4711 (vaihde).
Sivustosta löytyy mm. ensiapuohjeita myrkytystapaturmissa ja myrkyllisten aineiden luettelo.

Tietoa apteekeista

Apteekkien yhteystietoja ja muuta ajankohtaista lääkealalta

Ensiapuopas

Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjeet.

Sairas lapsi

Lastenlääkäri

Kun lapsi sairastuu -opas vanhemmille.

Suomen Punainen Risti

A-klinikkasäätiö

Irti Huumeista ry

Hamina

Ota yhteyttä

Haminan Keskus-Apteekki
Satamakatu 9
49400 Hamina