Laiva-apteekki

Suomen lipun alle rekisteröidyillä aluksilla tulee olla laiva-apteekki (Laki laiva-apteekista (584/2015) ja Sosiaali- ja Terveysministeriön asetus laiva-apteekista (589/2015). Toukokuussa 2015 voimaan tulleen lain laiva-apteekista mukaan kaikkien alusluokkien (myös D-luokan) laiva-apteekin tarkastaa Suomessa laillistettu proviisori.

Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja alusluokkaan D kuuluvien alusten laiva-apteekki vähintään 3 vuoden välein. Laiva-apteekin hyväksytystä tarkastuksesta annetaan todistuksena tarkastusasiakirja, joka tulee säilyttää laiva-apteekin yhteydessä.

Laiva-apteekissa on oltava alusluokan ja laivaväen lukumäärän mukaan määräytyvät lääkkeet ja hoitotarvikkeet. Aluksissa, jotka kuljettavat vaarallisia aineita, on oltava kuljetettavan lastin edellyttämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet.

Tarjoamme laiva-apteekkitarkastuksia Kotka-Hamina-alueen satamissa pysähtyville laivoille. Tarkastusajat sovitaan joustavasti ja tarkastus voidaan suorittaa myös iltaisin tai viikonloppuisin.  Lisätäydennykset tarkastusten välillä onnistuvat myös kauttamme.

Ship's Medical Stores

Vessels sailing under the Finnish flag need to have a Medical Store (Act on Ships’ Medical Store (584/2015) and Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on Ships' Medical Stores (589/2015). According to the Act on Ships’ Medical Store the inspection must be performed by a licensed pharmacist.

The medical store of a ship in vessel category A, B or C must be inspected at least once a year, and the medical store of a ship in vessel category D must be inspected at least once every three years. An inspection report as a certificate of an approved inspection is issued by the licensed pharmacist. The inspection report shall be kept with the medical store.

A ship's medical store must carry a sufficient quantity of drugs and medical supplies which is determined by the vessel category and the number of crew members. Vessels carrying dangerous goods must hold drugs and medical supplies which are required by the cargo carried.

We offer inspections of Ships’ Medical Store for ships stopping in harbours around Kotka-Hamina region. The inspection times are flexible and the inspections can be performed also on evening or weekends if needed. Supplements for Medical Store between the yearly inspections are also possible.