Palvelumme

Reseptien uusiminen

Hoidamme reseptien uusimisen viemällä reseptejä uusittavaksi Haminan terveysasemalle. Resepti kannattaa tuoda ajoissa uusittavaksi, sillä uusiminen vie aikaa viikon verran. 1.4.2012 lähtien uusimismaksu 2 euroa / kerta.

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä

Lääkkeiden viitehintajärjestelmällä tarkoitetaan korkeinta hintaa, jonka perusteella KELA-korvaus maksetaan. Samaan viitehintaryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisimman valmisteen myyntihinnasta. Jos lääkärin määräämä lääke kuuluu lääkevaihdon piiriin, mutta on viitehintaa kalliimpi, apteekin lainmukainen velvollisuus on  ehdottaa asiakkaalle lääkkeen vaihtamista  vaihtokelpoiseen vastaavaan, mutta korkeintaan viitehintaiseen valmisteeseen. KELA-korvaus määräytyy viitehintaisen valmisteen mukaan. Apteekki esittää asiakkaalle taloudellisimman vaihtoehdon lääkkeen toimittamisesta, mutta asiakas itse päättää, vaihtaako lääkkeen edullisempaan. Tarkempaa tietoa viitehinnasta ja lääkkeen vaihtokelpoisuudesta löytyy osoitteista www.kela.fi ja www.fimea.fi. Lisätietoa asiaan liittyen saat myös apteekkimme henkilökunnalta.

Lääkkeiden yhteensopivuuden seuranta

Käytössämme olevalla interaktio-ohjelmalla seuraamme asiakkaittemme kokonaislääkitystä ja lääkkeiden yhteensopivuutta. Keskittämällä lääkeostoksesi Haminan Keskus-Apteekkiin, voimme varmistaa lääkkeittesi yhteensopivuuden lisäksi sen, ettei kohdallasi ole turhaa päällekkäislääkitystä. Tarvittaessa otamme yhteyden lääkäriisi. Tavoitteenamme on jokaisen asiakkaan turvallinen ja oikea lääkehoito.

Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on Apteekkariliiton jäsenapteekkien tarjoama palvelu, jossa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin. Palvelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Erityisen hyödyllinen palvelu on niille, joilla on useita lääkkeitä jatkuvassa käytössä.

Lääkejätteet

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Lääkejätteet ovat ongelmajätteitä, joita ei saa hävittää muiden jätteiden mukana tai kaataa viemäriiin. Lääkejätteet tulee palauttaa apteekkiin, josta ne toimitetaan hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Otamme vastaan vain oikein lajitellut lääkejätteet.

Muistathan seuraavat ohjeet palauttaessasi lääkkeitä apteekkiin:

  • Henkilötiedot ja ohjetarrat poistetaan lääkepakkauksista.
  • Lääkkeet palautetaan läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
  • Tabletit ja kapselit tyhjennetään omista pakkauksistaan ja kaadetaan muovipussiin. Tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa läpipainolistoista.
  • Tyhjät pahvi- ja muovipakkaukset, astmalääkeannostelijat ja insuliinikynät voi laittaa energiajätteisiin ja tyhjät lasipullot lasinkeräykseen.
  • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet palautetaan omissa pakkauksissaan.
  • Jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine) palautetaan erillään muusta lääkejätteestä.
  • Elohopeakuumemittarit palautetaan erillään. Nykyisin myytävät kuumemittarit eivät sisällä elohopeaa ja ne voi hävittää kotona muun talousjätteen mukana.
  • Ruiskut ja neulat pakataan läpäisemättömään pakkaukseen, esimerkiksi lasipurkkiin. Avaamaton, käyttämätön, omassa pakkauksessaan oleva pistoslääke voidaan palauttaa muun lääkejätteen mukana.
  • Systostaatit (esim. Trexan, Metoject, syöpälääkkeet) ja rokotteet palautetaan erillään omissa pakkauksissaan.
  • Apteekki ei vastaanota paristoja, paristokäyttöisiä kuumemittareita, kemikaaleja, liuottimia tai muita kotitalouksien ongelmajätteitä.

Schengen-todistus

Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilön tulee osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus Schengen-alueella matkustaessaan. Apteekki voi antaa pyynnöstä tämän todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistusta hakiessasi Sinulla tulee olla mukanasi lääkepakkaus, lääkemääräys tai sähköisen lääkemääräyksen potilasohje. Mukana tulee olla myös matkustusasiakirja, tavallisesti passi tai henkilökortti. Passin numero merkitään todistukseen. Todistus voidaan antaa siitä apteekista, mistä lääke on toimitettu ja se on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Veloitamme Schengen-todistuksen laatimisesta 10€/lääke.